PLUS balkbodem

De PLUS balkbodem is een prefab betonnen vervaardigde onderschil voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. PLUS balkbodems worden toegepast ter vervanging van in het werk te storten balken. De combinatie van breedplaten en balkbodems ontzorgt de aannemer en realiseert grote besparingen, van engineering tot uitvoering.

PLUS_plussen2.png

Ontwerpvrijheid

Als onderdeel van de totale draagstructuur is de PLUS balkbodem een constructief bouwelement dat in combinatie met de PLUS breedplaatvloer of de PLUS polyplaatvloer een beperkte hoogte van de vloerconstructies kan opleveren. Grote kolomvrije overspanningen resulteren niet alleen in een esthetische en ruimtelijke optimalisatie, maar ook in hogere bouwsnelheden. Vrijwel iedere vorm is door Betonson te produceren.

Compleet ontzorgen

Door prefab balkbodems toe te passen kunnen in het werk gestorte constructies beperkt worden. Dit levert naast meer mogelijkheden ook meer bouwgemak voor de aannemer. Het aanbrengen en verwijderen van bekistingen wordt overbodig. PLUS breedplaten en PLUS polyplaatvloeren kunnen direct op de balkbodems gelegd worden.

Goedkoper bouwen

Onderwapening, met of zonder stekken, beugelwapening voor dwarskracht en pons kunnen in de plaat worden opgenomen. De hoeveelheid wapening in de totale vloerconstructie wordt beperkt omdat de constructie als geheel wordt geoptimaliseerd.

De combinatie van breedplaten en balkbodems concentreert verantwoordelijkheden en realiseert besparingen in de engineeringfase. Daarnaast vereenvoudigt toepassing van balkbodems de totale projectcoördinatie en –voortgang voor de hoofdconstructeur.

Belangrijkste voordelen

- Grotere kolomvrije overspanningen mogelijk
- Meer prefab, minder in het werk te storten constructies
- Minder staal in totale vloerconstructie
- Slankere constructies
- Sneller bouwen
- Goedkoper bouwen!

Montage

Montage door Betonson heeft meerdere voordelen. Zo is er geen eigen personeel nodig en kan een snelle uitvoeringstijd worden gerealiseerd. Betonson biedt een vakkundige montage op het juiste moment en tijdstip vanuit één aanspreekpunt en volledig gecertificeerd met het VGM beheersysteemcertifcaat VCA++. De montage kan bestaan uit levering en afstemming van mobiele kraan, het aanbrengen van tijdelijke ondersteuningen, randkisten en randbeveiliging, het leveren en aanbrengen van druklaagwapening en het storten van de druklaag met betonmortel vanuit (eigen) centrale.

Wilt u een offerte aanvragen voor dit product? Stuur uw aanvraag digitaal naar verkoopvloeren@betonson.com

Gerelateerde producten