Nieuws

Statement breedplaten

17-11-2017

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport eind mei 2017 heeft het ministerie van BZK gebouweigenaren gevraagd gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd  te controleren volgens het ‘Stappenplan onderzoek breedplaatvloeren in bestaande gebouwen’ (notitie 05-10-2017 dossier

Lees meer

Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw

23-03-2017

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw heeft vandaag het eerste exemplaar van een brochure over snelle vervangende nieuwbouw overhandigd aan Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland. In de brochure worden uiteenlopende voorbeelden gegeven van deze nieuwe

Lees meer

Uitbreiding productiecapaciteit Kanaalplaatvloeren

01-06-2016

Zoals bekend produceert Betonson (onderdeel van de Van Nieuwpoort Groep) sinds 2012 in haar vraag gestuurde carrouselfabrieken in Kampen ribcassette- en breedplaatvloeren. Daarnaast produceren we op deze locatie ook lichtgewichtvloeren (polyplaatvloer) en bijbehorende balkbodems alsmede voorgespannen massieve vloeren. Deze nieuwe fabrieken

Lees meer

Nieuwe ontwerpaanbevelingen kanaalplaatvloeren

16-12-2015

In 2009 en 2011 heeft de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), op basis van de kennis van toen, geïnformeerd over de aanbevolen aanvullende maatregelen. Die aanbevelingen hadden vooral betrekking op beperking van de toplaag van de kanaalplaat.

Lees meer

BREEAM-NL Excellent voor ROC Friese Poort

30-10-2015

ROC Friese Poort staat voor persoonlijk en veelbelovend onderwijs. Met een visie die aansluit bij deze kernwaarden is er een ontwerp gemaakt van een nieuw gebouw voor de sector Zorg & Welzijn en het verbindende campusterrein in Drachten. Herkenbaarheid, overzichtelijkheid

Lees meer

Ketensamenwerking Ufkes Apeldoorn en Betonson Prefab

02-09-2015

Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv en Betonson Prefab BV hebben op donderdag 27 augustus een ketensamenwerkingsovereenkomst gesloten voor het leveren van breedplaatvloeren. Jack Wirken (Commercieel Directeur Betonproducten van Betonson Prefab) en Erik Schoonhoven (Directeur van Ufkes Apeldoorn) hebben daarvoor een Ketenpartnerverklaring ondertekend en hun

Lees meer